TEST DLA MŁODZIEŻY

 

Biorąc udział w teście wyrażam zgodę na udział w projekcie badawczym prowadzonym w celach edukacyjnych przez pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Dąbrowie Białostockiej. Poinformowano mnie, że jest to pierwsza taka próba diag­nos­tyczna i że z tego powodu trafność wyników tego bada­nia może być ograniczona. Otrzymałem/łam jasne i pełne wyjaśnienie przebiegu i ogól­nych celów badania. Zostałem/łam także poinformowany/a, jakie zostaną zas­toso­wane testy i procedury badawcze.

Wyrażam zgodę na to, że wyniki tego projektu badawczego zostaną anonimowo omówione podczas zajęć dydaktycznych i że dostęp do danych osobowych będą mieć tylko ja oraz osoba badająca. Poinformowano mnie, że wszelkie dane, mogące dopomóc do identyfikacji konkretnej osoby, zostaną zatarte lub zmienione.