Informacja o publikacji sprawozdania finansowego za 2018 r.

Sprawozdanie finansowe poradni za 2018 r. umieszczone jest na stronie: